Mr. Risto Larsson

Business Partner

Risto Larsson is een specialist op het gebied van fusies en overnames en adviseert directies van bedrijven en instellingen over vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Hij houdt zich met name bezig met herstructureringen, participaties, joint ventures en samenwerkingsverbanden. Risto wordt door klanten gezien als een deskundig en betrokken advocaat die in staat is om zich snel in de materie te verdiepen en resultaatgericht en pragmatisch te werk gaat.


Specialisaties

Fusies en overnames
Management Buy Out
Due Diligence (juridisch)
Herstructureringen