Contzé & Partners

Transparant en persoonlijk

Contzé & Partners ondersteunt advocaten, juristen alsmede organisaties in juridische procedures alsmede ten behoeve van het managen van integriteitsrisico’s en incidenten. Tevens adviseert Contzé & Partners ondernemingen en ondernemingsraden ter ondersteuning van strategische en operationele besluitvorming.

Vanuit deze doelstelling richten wij ons specifiek op het segment bijzondere onderzoeken met een gezamenlijke noemer, namelijk het analyseren van financiële informatie in de context van het juridische kader ter voorkoming dan wel het oplossen van conflicten.

Onze diensten

Contzé & Partners levert een breed scala aan praktijk/business ondersteunende disciplines. Alhoewel onze core business zich specifiek richt op de bijzondere financiële onderzoeken, zijn wij middels ons netwerk aan partners in staat u op een veel breder vlak van dienst te zijn.

 • Forensische accountancy

  De forensische accountants van Contzé & Partners zijn getraind in het opsporen van financiële en economische delicten om daarbij de feiten die hebben geleid tot het incident/fraude te achterhalen en op een dusdanige wijze te onderbouwen en te documenteren dat zij in een juridisch (straf)procedure kunnen worden ingebracht.

 • Litigation support

  Contzé & Partners ondersteunt advocaten ten behoeve van hun clientèle, de financiële aspecten van straf- dan wel civiele zaken te analyseren, en op basis van de feiten, de argumenten c.q. ten laste leggingen te becommentariëren, nuanceren dan wel te weerleggen.

 • Transaction support

  Contzé & Partners beschikt over jarenlange ervaring bij het ondersteunen van ondernemers, private equity partijen en informal investors ten aanzien van, het verkooprijp maken van de onderneming, het uitvoeren van due diligence onderzoeken alsmede het verstrekken van dataroom ondersteuning.

 • OR advisering

  Contzé & Partners heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van Ondernemingsraden en Medezeggenschaps advocaten ten aanzien van financiële en vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Missie & Visie

Contzé & Partners is opgericht in 2001. De doelstelling die we voor ogen hadden, is sindsdien niet veranderd. Een pragmatische aanpak die aansluit bij de specifieke behoefte en vraagstelling. Specialistisch advies ten aanzien van die financiële vragen en dilemma’s waar u mee wordt geconfronteerd. Naast een degelijke analyse en advies bieden ervaring, vertrouwen en gerichte aandacht het fundament onder onze persoonlijke dienstverlening.