OR advisering

Contzé & Partners heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van Ondernemingsraden en Medezeggenschaps advocaten ten aanzien van financiële en vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Naast het optreden als sparringpartner ten behoeve van het begrijpen, analyseren en onderbouwen van de consequenties van bijvoorbeeld een adviesaanvraag o.a. in het kader van reorganisatieplannen sluiting van entiteiten etc, vervullen wij vaak een rol ten behoeve van het creëren van begrip en wederzijds vertrouwen aangaande de standpunten van zowel onderneming als Ondernemingsraad.

Wederzijds begrip en kennis aangaande de onderbouwing van argumenten is vaak de sleutel om tot een optimaal resultaat te komen in het kader van continuiteit, werkgelegenheid en andere onderhandelings issues.