Customer Due Diligence

Ken uw klanten

Indien u onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) valt, bent u verplicht om onderzoek te doen naar relaties waarmee u zaken doet. Het doel van zo’n onderzoek is om de risico’s in kaart te brengen die met het zakendoen met deze partijen samenhangen.

Indien u niet onder de WWFT valt kan het toch zinvol zijn om vast te stellen dat het zakendoen met bepaalde partijen risico’s met zich meebrengt waarbij te denken valt aan:

Contzé & Partners voert samen met haar partner Signum Interfocus deze onderzoeken uit.