Business analysis

Naast kwantitatieve groei zijn er voor de onderneming vaak snellere en minder ingrijpende maatregelen toe te passen om de interne organisatie en financiële structuren te verbeteren en daarmee de performance te optimaliseren. Een win-winsituatie waarbij tevens de waarde van de onderneming verhoogd wordt en de aansturing van de organisatie soepeler en effectiever zal gaan verlopen

Strategie & optimalisering

Met als resultaat: u heeft meer tijd en energie om aan uw relatiemanagement te besteden met alle positieve effecten van dien…..
• Financieringsadvisering
• Werkkapitaal optimalisering
• Procesverbetering
• Optimaliseren van de interne organisatie

Financiële modellering

Het is raadzaam om van tijd tot tijd de financiële performance van uw onderneming te laten beoordelen door een onafhankelijke derde. Iemand die snel pijn- en/of verbeterpunten aan het licht brengt aan de hand van benchmarkgegevens, trends en performance analyses. Vragen als: waarmee en aan wie verdienen we nu eigenlijk ons geld, welke afdeling c.q. product/dienst draagt in welke mate bij aan het resultaat en welke consequenties dienen we daar strategisch, commercieel dan wel financieel uit te trekken?
• Beoordelen van financiële uitgangspunten en consequenties
• Analyse van kostprijs- en toegevoegde waarde
• Doorrekenen van ondernemings- en investeringsplannen
• Opstellen van begrotingen en budgetten