Organisatie optimalisering

Groei, gaat gepaard met strategische keuzes en onderbouwde plannen. Contzé & Partners beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfsdoorlichtingen, strategische advisering en het vertalen van visie naar pragmatische en realiseerbare doelen. Het gaat Contzé & Partners echter om meer: om deze processen samen met u van het ontstaan tot en met de implementatie te doorlopen.

Te denken valt aan onder andere:

  • Due Diligence onderzoeken
  • Waardebepaling van ondernemingen
  • Koop- en verkoopbegeleiding van ondernemingen
  • MBO’s en MBI’s
  • Begeleiding bij opvolging

Naast kwantitatieve groei zijn er voor de onderneming vaak snellere en minder ingrijpende maatregelen toe te passen om de interne organisatie en financiële structuren te verbeteren en daarmee de performance te optimaliseren. Een win-win-situatie waarbij tevens de waarde van de onderneming verhoogd wordt en de aansturing van de organisatie soepeler en effectiever zal gaan verlopen. Met als resultaat: u heeft meer tijd en energie om aan uw relatiemanagement te besteden met alle positieve effecten van dien…..

  • Financieringsadvisering
  • Werkkapitaal optimalisering
  • Procesverbetering
  • Optimaliseren van de interne organisatie