Over Contzé en Partners

Contzé & Partners is opgericht in 2001. De doelstelling die we voor ogen hadden, is sindsdien niet veranderd. Wij willen onze relaties op een zodanige wijze bedienen dat sprake is van een toegevoegde waarde en ondersteuning waar u als ondernemer / investeerder ook daadwerkelijk behoefte aan heeft.

Vanuit deze doelstelling richten wij ons specifiek op het segment bijzondere onderzoeken met een gezamenlijke noemer, namelijk het analyseren van financiële informatie in de context van het juridische kader ter voorkoming dan wel het oplossen van conflicten.

Missie en visie

Een pragmatische aanpak die aansluit bij de specifieke behoefte en vraagstelling. Specialistisch advies ten aanzien van die financiële vragen en dilemma’s waar u mee wordt geconfronteerd. Naast een degelijke analyse en advies bieden ervaring, vertrouwen en gerichte aandacht het fundament onder onze persoonlijke dienstverlening.

Organisatiestructuur

Contzé & Partners is een organisatie die specialisten samenbrengt. Geen vraagstuk is identiek, en menig dilemma vraagt om zeer specialistische kennis en ervaring. Elementen die niet altijd in één persoon zijn terug te vinden. Contzé & Partners beschikt over een netwerk van specialisten die wij - afhankelijk van de vraagstelling - kunnen raadplegen en inzetten. Onze netwerk partners hebben al vele jaren hun sporen in het Nederlandse bedrijfsleven en bij (inter)nationale consultancy organisaties verdiend. Wat ons tevens bindt is een aantal essentiële kenmerken zoals; commitment, pragmatiek, transparantie en de wil om zaken gezamenlijk aan te pakken.