Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus

Netwerk Partner Ondernemingsraad begeleiding

Over Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus

Als advocaat gespecialiseerd in het medezeggenschaps-recht. In dat kader procedeert en meer nog adviseert hij met grote regelmaat voor en tegen medezeggenschaps-organen. Hij is tevens als universitair docent ver- bonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft vele (wetenschappelijke) publicaties op zijn naam. Naast oog voor juridische gang van zaken bestaat met name ook oog voor de procesmatige en strategische kant van een kwestie.

Specialisaties

  • Medezeggenschapsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sport en Recht
  • Zorg en Recht
  • Mediation

Bijzonderheden

Universitair docent arbeidsrecht en sportrecht

De Voort Advocaten | Mediators
Partner

Prof. Cobbenhagenlaan 75
Postbus 414
5000 AK Tilburg | Nederland
Tel.: +31 13 4668884

s.jellinghaus op devoort punt nl