Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus

Business Partner

Als advocaat gespecialiseerd in het medezeggenschaps-recht. In dat kader procedeert en meer nog adviseert hij met grote regelmaat voor en tegen medezeggenschaps-organen. Hij is tevens als universitair docent ver- bonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft vele (wetenschappelijke) publicaties op zijn naam. Naast oog voor juridische gang van zaken bestaat met name ook oog voor de procesmatige en strategische kant van een kwestie.

Dr. mr. Steven Jellinghaus is partner bij De Voort Advocaten | Mediators, een Tilburgs advocatenkantoor dat uitblinkt op het gebied van juridische dienstverlening.

Specialisaties

- Medezeggenschapsrecht
- Arbeidsrecht
- Sport en Recht
- Zorg en Recht
- Mediation

Bijzonderheden

- Universitair docent arbeidsrecht en sportrecht