Mr. Alexander de Swart

Netwerk Partner Strafrecht

Over Mr. Alexander de Swart

Alexander de Swart behandelt vooral fraude- en milieustrafzaken. Onderdeel daarvan is veelal de ontnemingsprocedure, waarin het Openbaar Ministerie van de rechtbank vordert om de zogenaamde ‘Pluk-ze’-maatregel op te leggen. De ervaring met ontnemingszaken leert dat de ontnemingsvordering in den beginne vaak onterecht hoog wordt begroot en bij een te treffen ontnemingschikking of opgelegde maatregel het bedrag aanzienlijk lager uitpakt dan aanvankelijk de insteek van het Openbaar Ministerie was. Alexander de Swart procedeert ook over conservatoire (ander)beslagen die gelegd worden door het Openbaar Ministerie met het oog op een op te leggen ontnemingsmaatregel.

Specialisaties

  • Ondernemings strafrecht
  • Milieu strafzaken
  • Fraudezaken
  • Ontnemingszaken
  • Compliance

Wladimiroff Advocaten N.V.
Partner / Advocaat

Alexanderstraat 21
2514 JM Den Haag

Tel +31704166616

a.deswart op wlaws punt com