Mr. Alexander de Swart

Business Partner

Alexander de Swart behandelt vooral fraude- en milieustrafzaken. Onderdeel daarvan is veelal de ontnemingsprocedure, waarin het Openbaar Ministerie van de rechtbank vordert om de zogenaamde ‘Pluk-ze’-maatregel op te leggen. De ervaring met ontnemingszaken leert dat de ontnemingsvordering in den beginne vaak onterecht hoog wordt begroot en bij een te treffen ontnemingschikking of opgelegde maatregel het bedrag aanzienlijk lager uitpakt dan aanvankelijk de insteek van het Openbaar Ministerie was. Alexander de Swartprocedeert ook over conservatoire (ander)beslagen die gelegd worden door het Openbaar Ministerie met het oog op een op te leggen ontnemingsmaatregel.

Specialisaties

- Ondernemings strafrecht
- Milieu strafzaken
- Fraudezaken
- Ontnemingszaken
- Compliance