Mr. Evelien de Witte

Netwerk Partner Strafrecht

Over Mr. Evelien de Witte

Evelien de Witte houdt zich als strafrechtadvocaat bezig met de behandeling van verschillende soorten fraudezaken. De feiten waarvan haar cliënten worden verdacht lopen uiteen van omkoping, witwassen en bijvoorbeeld faillissementsfraude, tot de overtreding van milieuvoorschriften, belastingwetgeving of financiële regelgeving. Haar cliënten betreffen particulieren, ondernemingen en financiële instellingen en hun bestuurders. Zij staat hen bij vanaf het eerste moment dat iemand mogelijkerwijs als verdachte kan worden aangemerkt en verleent bijstand gedurende iedere fase van de procedure. Dat is ook het geval als sprake is van procedures die samenhangen met een strafzaak, zoals bijvoorbeeld beklag tegen inbeslagname of ontnemingsprocedures.

Specialisaties

  • Ondernemingsstrafrecht
  • Financieel strafrecht
  • Economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Fiscaal strafrecht


Van Bavel Advocaten

Barbara Strozzilaan 201

1083 HN Amsterdam

+31 (0)6 1112 6281

dewitte op vanbaveladvocaten punt nl