NBA

De beroepsorganisatie NBA bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied.

Over de NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie, die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar in het Accountantsregister ingeschreven leden.
De accountant heeft vanwege zijn cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied.

Contactgegevens:

Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
020 301 0301
nba op nba punt nl