BVMP

Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

De Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, adviseurs, juristen, advocaten en ambtelijk secretarissen en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties .