Vendor Due Diligence

Het proces van bewustwording van status, kansen en risico’s van de eigen organisatie

Vendor Due Diligence

Met de Vendor Due Diligence (VDD) wordt beoogd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de eigen onderneming. Een bundeling van het verleden, de verwachtingen naar de toekomst en mogelijke nog onontgonnen potentie. Daarnaast worden de met de bedrijfsvoering verbonden risico’s in kaart gebracht en hun mogelijke effecten. Het uitwerken van scenario’s zijn hier onderdeel van.

Het doel van de VDD is meerledig. Allereerst om het risico te verkleinen dat verkoper tijdens het verkoopproces wordt geconfronteerde met aspecten van zijn onderneming waar hij géén dan wel onvoldoende weet van had en die een negatieve uitwerking op het verkoopproces dan wel de verkoopprijs kunnen gaan hebben.

Daarnaast is het VDD een onafhankelijk onderzoek waardoor in het geval van meerdere potentiele kopers, er in de regel volstaan kan worden met het verstrekken van het VDD rapport waardoor de organisatie niet belast wordt met meerdere, al dan niet parallel lopende due dilligence onderzoeken. Uiteindelijk zal de finale overnamekandidaat zijn “confirmative due dilligence’ willen uitvoeren maar het VDD proces levert een aanzienlijk tijdwinst en vermindering van druk op de eigen organisatie op. Tevens beschikken alle kandidaten over identieke info waardoor biedingen beter vergelijkbaar worden, en het startpunt voor de onderhandelingen voor alle partijen identiek is.

Vendor Assistance

Mocht een VDD proces toch niet de voorkeur hebben dan kan worden gekozen om terug te vallen op de Vendor Assistance (VA). Bij de VA wordt verkoper begeleidt bij het verzamelen, analyseren, valideren en presenteren van de informatie over de onderneming.

Het VA onderzoek is beperkter van aard en kan niet verhinderen dat de organisatie bij meerdere potentiele kopers zal worden geconfronteerd met meerdere due dilligence onderzoeken en de verhoogde druk die dit op de organisatie zal leggen. Natuurlijk beoogd ook de VA om de bewustwording van status, kansen en risico’s van de eigen organisatie zo helder en volledig mogelijk in kaart te brengen.