Transaction Support (Due Diligence)

Contzé & Partners beschikt over een jarenlange ervaring bij het ondersteunen van ondernemers, private equity partijen en informal investors ten aanzien van transactiebegeleiding en due diligence onderzoeken, waaronder:

Het verkoop rijp maken van een onderneming

Cruciaal bij de verkoop van een onderneming dan wel een inter-familiaire bedrijfsoverdracht is de timing. strategisch, financieel maar zeker ook fiscaal. Een verkoop kent een gedegen aanlooptraject dat bij ongunstige parameters niet zelden een aantal jaren in beslag kan nemen. Doelstellingen dienen geformuleerd te worden en uitgewerkt hetgeen niet per definitie een zo hoog mogelijke verkoopprijs behoeft te betekenen.

Pre Deal
Due diligence onderzoeken dienen ons inziens gericht te zijn op het in kaart brengen van de risico’s en opportunities van de over te nemen onderneming. Het onderzoek dient gericht te zijn op die aspecten die deal- en prijsbepalend zijn. Wij voeren het onderzoek nadrukkelijk uit in het licht van de opgestelde transactiedocumentatie, de Letter of Intent en de koop-verkoop overeenkomst. Daarnaast hebben wij een sterke focus op het management van de te acquireren onderneming. Zij zijn het die beeldbepalend zijn geweest en dat wellicht ook dienen te zijn naar de toekomst.

Post Deal
Is een deal eenmaal tot stand gekomen dan is het noodzakelijk om na verloop van tijd vast te stellen of de transactie heeft voldaan aan het gestelde verwachtings-patroon. Dat kunnen persoonlijke c.q. personele doelstellingen zijn, marketing doelstellingen, maar zeker ook de financiële synergie.Zijn de veronderstellingen niet gerealiseerd dan is het raadzaam de oorzaak hiervan te achterhalen. Enerzijds om bij gewijzigde strategie en te implementeren maatregelen deze alsnog te realiseren, anderzijds om te kunnen ingrijpen indien realisatie van de gestelde doelstellingen niet haalbaar lijkt te zijn. Een overname is gericht op het creëren van uitdagingen en kansen en moet niet als een molensteen om de nek van de koper blijven hangen.

Dataroom ondersteuning

Indien u uw onderneming wenst te verkopen is het van het grootste belang dat de door u aan koper verstrekte informatie helder, consistent en betrouwbaar is. Indien het tegendeel het geval is zal dit tegen u gebruikt worden en kan het onnodige prijscorrecties tot gevolg hebben om nog maar niet te spreken van het niet doorgaan van de transactie. Contzé & Partners is in staat u hierbij te ondersteunen zodat ten aanzien van de informatieve randvoorwaarden van de transacties u geen steken laat vallen.

Dataroom ondersteuning kan fysiek dan wel digitaal plaats vinden.