Ontnemingszaken

In veel gevallen in het raadzaam om bij ontnemingszaken financiële deskundigheid te betrekken.

Dit kan zijn:
  • ten behoeve van de evaluatie van een schikkingsvoorstel
  • ter evaluatie van de door de OvJ aangedragen schattingen als grondslag voor de bepaling van het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel
  • als contra-expertise ten aanzien van het door de OvJ geëntameerde strafrechtelijk financieel onderzoek en de hierbij gehanteerde financiële, administratieve en organisatorische uitgangspunten.

Niet zelden zal er discussie zijn omtrent de gehanteerde grondslagen, aannames en uitwerking van het geschatte verkregen voordeel. Contze & Partners beschikt over de juiste ervaring en expertise ten behoeve van het evalueren en leveren van contra-expertise op financieel gebied aangaande het assisteren van de advocatuur bij de verdediging van de belangen van hun clientèle