Financiële analyse

Elke procedure of geschil kent één basis vraagstelling: duidelijkheid omtrent de financiële uitgangspunten

Veelvuldig ondersteunen wij o.a. advocaten om duidelijkheid te verschaffen in de veelheid van door partijen aangedragen data, financiele aannames en uitgangspunten. Nog los van het gegeven wat partijen er van vinden c.q. mee verwachten te kunnen aantonen is het van belang dat de onderbouwing al dan niet begrepen wordt en de aangedragen argumenten en hun consequenties in kaart worden gebracht. Pas als die kennis transparant op tafel ligt kan sprake zijn van een gefundeerde meningsvorming die stand kan houden op basis van de "feiten".

Contzé & Partners heeft een ruime ervaring op het gebied van feitenonderzoeken in zowel civiele- als strafzaken. Tevens treden wij, benoemd door de Rechtbank, geregeld op als financieel deskundige in rechtzaken.